namaz
namaz sitesi menü

Kurşun Dökmek ve Döktürmek Caiz mi?

Kurşun dökmek aslında geleneklerden gelen bir uygulamadır. Nazara karşı, büyüye karşı gibi durumlarda kurşun dökmek uygulaması yapılır. Peki kurşun dökmek caiz mi, dinde yeri var mı? İslam dinimizde, ne Hz. Peygamber Efendimiz (Sav) zamanında ne de sahabeler döneminde böyle bir şey olmadığı fıkıhta, içtihatta, mezheplerde de bunun hiç bir yeri yoktur. Kurşun dökmek veya kurşun döktürmek bidattır, hurafedir, caiz değildir.

REKLAM

Bidat; Peygamber Efendimiz (Sav) zamanından ve onun ashabından sonra ortaya çıkmış, dine yapılan eklemeler, dinde olmayan değişik yargılar ve ilkelerdir. Daha fazlası için bakabilirsiniz: Bidat Nedir

Bir Müslüman bir şeyin faydasını görmek istiyorsa Allah'a yönelmeli, dua etmeli; yine bir zarardan da kurtulmak istiyorsa yine Allah'a yönelmeli ve dua etmelidir. Kurşun dökmenin veya kurşun düktürmenin bid'at, hurafe, batıl bir inanç olduğu kesindir. Üstelik kuşun dökmenin tıbben veya fiziken (manyetik alanı temizlemek gibi) faydasının bulunduğuna dair bir emarede yoktur.

Bir görüşte kurşun dökme işinin İslam'dan önce başka dinlerden, geleneklerden gelen bir uygulamanın olduğu yönündedir. Bu şekilde de zaten dinimizle bir alakası yoktur.

Kurşun döktürmek günah mı?

Kuşun dökmek bidat ve hurafe olduğundan dolayı bunu yapmak günahtır. Özellikle kurşundan, bunun eritilip dökülmesinden medet ummak Allah muhafaza küfre girer. Mutlak güç sahibi Allah'tır, cansız varlıkların (taş, boncuk, kurşun...) bir derde çare olamayacağının bilinmesi gerekir. Dini konularda her türlü Kuran-ı Kerim'e ve sünnete başvurmamız gerekiyor.

"...Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık..." (En'am suresi; 38. ayet)

"Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır; yolun en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin kötüsü sonradan çıkanlardır (yani bid'atlardır). Her bid'at sapıklıktır" (Hadisi şerif; Müslim)

Ayrıca Hz. Peygamber (Sav) bir hadisinde 7 tane günahtan bahsetmiş ve bu günahlardan bahsederek "Yedi uçurum ve yedi tehlikeden kendinizi koruyun." demiştir. Bu günahlardan biri de "İnsanlar veya nesneler üzerinde sihir yapmak." Kurşun dökmekte bunun içine giriyorsa büyük günah işlenmiş olur. En iyisini Allah bilir.

Herkes kurşun dökme işini yapamaz, bunların eskiden beri bu işi yapanlardan el almış, onların işini devam ettiren aileden olması gerekirmiş. Bunlar için ocaklı, izinli gibi tabirler de kullanılır. Dinen bir hükmü olmadığından, caiz olmayıp günah olduğunda bu kurşun dökenlerle ilgili daha fazla ayrıntıya girmemek, bilmemek gerekir.

Müslümanın bu gibi bidat olan işlere yaklaşmaması gerekir. Kısaca kurşun dökmek veya döktürmek batıl bir inanç ve gayri İslami bir uygulamadır.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir