namaz
namaz
namaz blog

MİKAİL

Mikail Meleği

Mikail Aleyhisselam; Tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir.

Mikail rızıkların dağılmasında, yağmurların yağmasında, rüzgarların esmesinde ve bütün nebatların yetişmesinde Allah tarafından görevlendirilmiştir.

Kelime olarak, "Allah’ın küçük ve sevgili kulu" anlamına gelen Mikail Kur’an’ın bir yerinde Cebrail ile birlikte geçmektedir.

"Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâîl’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır." (Bakara suresi, 98. ayet)

Peygamber Efendimiz (S.a.v.) Mikail meleği (as) ile çok kez görüşmüştür. Bedir Savaşı ve Miraç Mucizesinde görüşmeleri gibi. (Buhari)

Cebrail meleği ile Mîkail meleğinin Allah (cc) ile peygamberleri arasında elçilik yaptıkları, bu çerçevede Mîkail’in nübüvvetin ilk yıllarında Resûlullah’a vahiy getirdiği belirtilerek esas vazifesi vahiy getirmekten ibaret bulunan Cebrail’in Peygamber Efendimiz'e (S.a.v.) daha yakın olduğu, ayette Cebrail’in önce zikredilmesinin, ayrıca vahiy ile görevli oluşunun Mîkail’den faziletli olduğunu gösterdiği söylenir. (İbn Kesîr)

"De ki: "Her kim Cebrail'e düşman ise, bilsin ki o, Allah'ın izni ile Kur'an'ı; önceki kitapları doğrulayıcı, mü'minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir." (Bakara suresi, 98. ayet)

 


 

 

 REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.