namaz
namaz sitesi menü

"Namazı Dosdoğru Kılın" Ayetleri

Kur'an-ı Kerim'de namaz ile ilgili bir çok ayeti kerime olduğunu biliyoruz. Bu ayetlerin 20 sinden fazlasında "Namazı dosdoğru kılın" ifadesi yer almaktadır. Namaz kılın değil de namazı dosdoğru kılın ifadelerinde tabi ki farklılıklar bulunur. Peki namazı dosdoğru kılmak nedir, doğru namaz kılmak nasıl olmalıdır ve namazı dosdoğru kılın ayetleri hangileridir?

REKLAM

Namazı doğru bir şekilde kılmanın iki yönü bulunmaktadadır. Bunlardan birincisi tadili erkana uyarak yani fiziksel olarak namazı dosdoğru kılmak (Secdeleri, rükuları, kıyamları, kıraatı tam ve eksiksiz yapmak vb). Diğeri de namazı sadece Allah için kıldığımızın, O'na kulluk vazifemizi yerine getirmenin bilincin de ve Allah'ı tek bir ilah olduğunu kabul ederek namaz kılmak gerekir. Gösteriş için, riya için namaz kılmak namazı dosdoğru kılmak değildir.

İlgili ayetler

Aşağıdaki ayetlerde diyanetin mealine göre "Namazı dosdoğru kılın" ifadelerinin geçtiğini görebilirsiniz;

"Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür." (Bakara suresi, 110. ayet)

"Bir de, bize, "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının" diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah'tır." (En'am suresi, 72. ayet

"Mûsâ'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Mü'minleri müjdele" diye vahyettik." (Yunus suresi, 87. ayet)

"...Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!" (Hac suresi, 78. ayet)

"Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin." (Nur suresi, 56. ayet)

"Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O'na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın." (Rum suresi, 31. ayet)

"...Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin..." (Müzzemmil suresi, 20. ayet)

"Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar." (Bakara suresi, 3. ayet)

"Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır." (Bakara suresi, 277. ayet)

"Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükafatını zayi etmeyiz." (A'raf suresi, 170. ayet)

"Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir." (Enfal suresi, 3. ayet)

"Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." (Tevbe suresi, 18. ayet)

"Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler..."(Tevbe suresi, 71. ayet)

"Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır..." (Rad suresi, 22. ayet)

"İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar." (İbrahim suresi, 31. ayet)

"Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe'nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım)..." (İbrahim suresi, 37. ayet)

"Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik..."(Enbiya suresi, 73. ayet)

"Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir." (Hac suresi, 35. ayet)

"Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazıdosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar." (Hac suresi, 41. ayet)

"Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü'minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir." (Neml suresi, 2. ayet)

"(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor..." (Ankebut suresi, 45. ayet)

"Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar." (Lokman suresi, 4. ayet)

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir." (Lokman suresi, 17. ayet)

"...Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir." (Şura suresi, 36. ayet)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir