namaz
namaz
namaz blog

ORUÇ KEFARETİ

Oruc Kefareti Nedir

Oruç kefareti, ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulmasından dolayı bir ceza olarak, Ramazan ayının dışında peş peşe iki kameri ay veya 60 gün oruç tutmak demektir.

Oruçlu iken meşru bir mazeret bulunmaksızın yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak ya da bu anlama gelecek fiillerden birini yapmakla oruç bozulur ve bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Eğer bu şekilde bozulan oruç Ramazanorucu ise, ayrıca kefaret orucu tutmak gerekir. Oruç kefaretini oruç tutma yolu ile ödemeye sağlığı elvermeyen kimse, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur.

Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Oruç kefareti gerekmez.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur. (Buhari)

Oruç kefareti gerektiren haller şunlardır

- Yemek,
- İçmek,
- Cinsel ilişkide bulunmak ya da bu anlama gelecek fiillerden birini yapmak,
- Orucu bozmadığı iyi bilinen şeyden sonra, oruç bozuldu sanarak, yiyip içmek.

Oruç kefareti nasıl tutulur

Oruç kefareti için peş peşe, 60 gün oruç tutar. 60 gün sonra, tutmadığı her gün için, birer gün daha kaza orucu tutar. Birkaç Ramazanda kefaretleri olan veya bir Ramazanda, 2 gün kefareti olan kimse, birinci kefareti yapmamış ise, ikisi için yalnız bir kefaret yapar. Birinci kefareti yapmış ise, ikinci kefareti de, ayrıca yapar. 

 REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.