namaz
namaz sitesi menü

Kureyş Suresi Tefsiri Kısaca

Namazda en çok okuduğumuz kısa surelerden biridir Kureyş suresi. Bu sure Kur'an da 106. suredir ve Fil suresinden sonra gelmektedir. Dört kısa ayetten oluşur. Kureyş suresi tefsirini, kureyş suresinde ne anlatıldığını kısaca aşağıda özetlemeye çalıştık.

Kureyş suresi adını ilk ayette geçen "Kurayş" kelimesinden alır ve Kurayş, Mekke'de köklü bir topluluktur. Hz. Muhammed (s.a.v) kureyş ailesinden biridir. Surede de kureyşlilere bir takım nasihatlar verilmektedir.

REKLAM

Diyanete göre kureyş suresi tefsirinde; Kureyşin ve burada yaşan halkın ticaret bakımından berekteli hayatı vardır. Arap yarımadasındaki diğer bölgelerde üretilmiş olan sebze, meyve ve çoğu gıda maddeleri, bir ticaret merkezi haline gelmiş olan Mekke’ye getirilip satılır, böylece bura halkının (Kureyşlilerin) ihtiyacı karşılanırdı. Hac mevsiminde kurulan panayırlar ticaretlerinin daha da canlanmasını sağlardı. Bunlardan dolayı Kureyş halkı güzel ve berektli bir hayat geçirirlerdi.

Ama ilk başta Peygamber Efendimiz'e (sav) Kureyş’in çoğu inanmamış ve O'na karşı gittikçe sertleşen ve savaşlara kadar varan bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadeleler Mekke’nin fethine kadar sürmüş ve Mekke’nin fethedilmesiyle birlikte İslâmiyet’in karşısındaki Kureyş düşmanlığı da tamamen ortadan kalkmıştır.

Pek çok Kur'an ayetlerinde Allah'ın verdiği bu nimetler hatırlatılmakta, Allah'a ve Peygamberlere karşı gelenlerin sonlarının iyi olmadığı bilinmektedir. Kureyş suresinde de Kureyş halkına bu nimetler hatırlatılmakta ve bütün bu nimetlerin şükrünü yerine getirmek için Allah’a kulluk etmeleri istenmiştir.

Kureyş Suresi Meali (Elmalılı Hamdi Yazır)

1. ayet - Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için
2. ayet - Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için
3. ayet - Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler
4. ayet - O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.

Kureyş suresi tefsinide aslında müminlere, nimetlere aldanarak yoldan çıkmamak, o nimetlerin cazibesine kapılarak Allah'ı ve kulluğu unutmamak ve Allah'a şükretmenin önemini Kureyşlilere verilen ikazlarla kendimize yorarak en önemli görevimizin Allah'a kulluk etmek olduğu bilinmelidir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir