namaz
namaz sitesi menü

Zinanın Günahı ve Tövbesi

Zina etmek, yani evlilik dışı bir kadın ve erkeğin birlikte olması büyük günahtır, haramdır. Gerek toplumsal yapıyı zedelediği için, gerekse aile hayatını bozduğu için İslam'ın dışında da hoş görülen bir olay değildir. Dinimiz zinayı kesinlikle yasaklamış hatta yaklaşmayın diye uyarmıştır. Bilmeden, şeytana uyarak zina eden birinin yani zinanın günahı nedir, zinanın tövbesi var mı? Yaptığı bu zinadan pişmanlık duyan kişi affedilir mi, nasıl tövbe eder?

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur." (İsra suresi, 32. ayet)

REKLAM

Bu ayet gibi başka ayetlerde zinanın yasak olduğunu Müslümanlara bildirir. İnsanoğlu zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara girebilmektedir. Evlilik dışında kadın ve erkeğin birbirine yaklaşması uygun bulunmaz. Fıtrat gereği nefislerine hakim olamayıp büyük günaha girebilirler. Zaten Kur'an'ı Kerim'de zina etmeyinin de ötesinde "zinaya yaklaşmayın" demiştir. Bu durum aynı zamanda zinaya götürme tehlikesi bulunan şeylerden de uzak durmayı anlatmaktadır.

Zinanın cezası

Şeriat kurallarına göre aslında zinanın cezası da Kur'an'da belirtilmiştir. Bunların içinde zina edenin evden dışarı çıkarılmaması, kınanması, belli sayıda değnek vurularak cezalandırılması gibi cezalar bulunmaktadır. Bununla ilgili ayetleri aynen aşağıda yazdık.

"Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın)." (Nisa suresi, 15. ayet)

"Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir." (Nisa suresi, 16. ayet)

"Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini (nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun." (Nur suresi, 2. ayet)

"Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır." (Nur suresi, 3. ayet)

"Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir." (Nur suresi, 4. ayet)

Zinanın günahı ve tövbesi

Başta da yazdığımız gibi zina dinimizce yasaklanmış haram olan bir davranıştır. Açıkça yasaklanmış bir şeyi yapmak büyük günahtır, haramdır. Bununla ilgili en güzel cevapları yine Peygamber Efendimiz (Sav) vermektedir;

"Allah Teala kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz; üstelik onlar korkunç bir azaba uğrarlar. Bunlar; zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir." (Müslim)

Zina eden kişi pişman olup tövbe ederse Allah onunda tövbelerini kabul edip affedecektir. Kur'an bunu açıkça belirtmiştir;

"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur." (Nisa Suresi, 48. ayet)

"Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler." (Tahrim Suresi, 8. ayet)

Yukarıdaki ayette içtenlikle tövbe etmek önemlidir. Zaten "tövbe" demek; yaptığı yanlışın farkına varıp Rabbine yönelmesi ve affını dilemesidir. Bu tövbelerin kabul olması için İslam Alimleri şunları ifade eder;

"Bütün insanlar hata yapar, hata yapanların en hayırlısı ise hatalarından dönendir." (Tirmizi)

Zinanın günahı için tövbe ederken bir de okunması tavsiye edilen tövbe (Tevbe) ve İstiğfar duaları vardır. Bunlar için daha önceki yazımıza bakabilirsiniz: Tövbe ve İstiğfar Duası

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir