namaz
namaz sitesi menü

Nazar Duası

Nazar Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde bildirildiğine göre gerçektir. Nazarı yok saymak veya nazara inanmamak caiz değildir. Bu nedenle nazara karşı dualar, sureler ve ayetler okunabilir. Peki nazara karşı okunacak dualar nelerdir? Nazar duası ve ayeti nasıl okunur? Nazar duasının türkçe okunuşu ve anlamı nedir?

Nazar Nedir?

Nazar, canlı veya cansız bir varlığın başına kaza veya bela gelmesine neden olduğuna inanılan görüştür. Beğenerek, imrenerek, kıskanarak bakılan şeylere nazar değebilir.

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i şerifinde; "Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi." buyurmaktadır. (Müslim)

REKLAM

Nazar Duaları

Nazar duası olarak, Peygamber Efendimiz'in (sav) nazardan ve göz değmesinden korunmak için okuduğu duaları paylaştık.

Ebu Said el-Hudrî (ra) şöyle anlatmaktadır;

"Resulullah (sav) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi.

Peygamber Efendimiz'in (sav) torunları Hasan (ra) ve Hüseyin (ra) için şu naza duası okurdu;

"Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, Allah’ın noksansız kelimelerine sığındırırım" (Buhari)

Yine nazar duası olarak Kuran-ı Kerim'in son 3 suresi olan; ihlas suresi, felak suresi ve nas suresini okumayı da tavsiye etmiştir. Bununla birlikte ayetel kürsi ve kafirun suresi de nazara karşı okunabilmektedir.

Bakınız: İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi, Ayetel kürsi, Kafirun suresi

Nazar Ayeti

Kuran-ı Kerim'de nazar ayeti olarak geçen belli bir ayet yoktur. Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin de nazara karşı okunduğu söylenmektedir. Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerini nazar ayetleri olarak okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

nazar duası, ayeti

Nazar ayeti okunuşu;
51- Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).
52- Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Nazar ayeti anlamı;
51- Şüphesiz inkar edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar.
52- Halbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Nazar boncuğu caiz mi?

Fakat Nazar boncuğunun nazara faydası olup olmadığı hakkında herhangi bir ayet, hadis, hüküm veya bilimsel veri bulunmamaktadır. Diyanetin açıklaması da; "Nazar boncuğundan medet ummak caiz değildir." Bu bilgilere göre Nazar duası okumak daha doğru olacaktır.

Nazar boncuğu kulllanıp ondan medet ummak yerine yukarıda yazdığımız dua ve sureleri okumanın daha koruyucu olacağı şüphesizdir.

Maşallah nedir?

"Maşallah" demek, "Allah'ın istediği gibi", "Allah nazarlardan saklasın", "ne güzel" gibi manalara gelmektedir. Genellikle güzel bir şey gördüğümüzde maşallah deriz. Nazar değmemesi için küçük çocukların elbiselerine iliştirilen nazarlıkların üzerinde de "maşallah" yazılmıştır.

"Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez." (Beyhaki)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir