namaz
namaz sitesi menü

Hz. Yunus'un Balığın Karnındaki Duası

Hz. Yunus Peygamberin en bilinen hadisesi balık tarafından yutulması, balığın karnında kalması ve Hz. Yunus'un duası (balığın karnında okuduğu dua) olarak bilinir. Daha önce paylaştığımız Hz. Yunus'un hayatı yazımızda, Yunus Aleyhisselam'ın balık tarafından nasıl yutulduğunu ayrıntılı bir şekilde yazmıştık.

Burada sadece Hz. Yunus'un Balığın karnında okuduğu dua hangisidir, okunuşu ve anlamı nedir onu paylaşacağız.

Hz. Yunusun hayatı için bakınız

REKLAM

Aslında Yunus Aleyhisselam'ın okuduğu bu dua Kur'an-ı Kerim'de yazmaktadır. Hz. Yunus'tan bahsedilen ayetlerde, Yunus'un yaptığı bu dua da vardır ve Enbiya suresinin 87. ayetinde geçmektedir. Bu ayetteki duayı yazmadan balık hikayesini kısaca hatırlayalım;

Balığın karnına girmesi

Hz. Yunus'un kavmi kendisine inanmayınca Yunus onların yanından ayrılmıştır. Ayrılırken nehir kenarına gelmiş ve bir gemiye binmiştir ve balığın karnına girme hadisesi bu sırada olmuştur.

"Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı." (Saffat Suresi, 139. ayet ve 140. ayet)

Gemi hareket ettikten bir süre sonra suyun ortasında kalmış ve gemidekiler bu durumu uğursuzluk saymış ve gemide günahkar birinin olduğunu düşünmüşler. Bunun kim olduğunu bulmak için kura çekmişler ve kura sonucu Hz. Yunus’a çıkmış. Yunus Aleyhisselam bunun bir imtihan olduğunu fark etmiş ve "Evet, o asi kul benim!" demiştir. Gemidekiler daha sonra Yunus’u suların içine bırakmışlar ve sulara atılan Hz. Yunus'u bir balık (balina) ağzına almıştır.

"Kur’aya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık (balina) ağzına aldı. Doğrusu o (bundan önce) kınanacak bir iş yapmıştı.  (Saffat Suresi, 141. ayet ve 142. ayet)

Hz. Yunus, takdire rıza göstermiş ve Rabbine teslim olmuştur ve balığın karnında iken dua etmiştir. İşte burada Hz. Yunus'un duası (balığın karnında okuduğu dua) geçmektedir. Ayetin içinde bu dua yazmaktadır;

"Zünnûn'u (Yunus Peygamber) da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti." (Enbiya suresi, 87. ayet)

Hz. Yunus'un Duası

Okunuşu;

"Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn"

Anlamı;

"Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum"

Bu dua Peygamber Efendimiz (Sav) tarafından da tavsiye edilmiştir;

"Yunus (as) balığın karnında iken yaptığı dua olan:'Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum.'Bu duayı herhangi konuda yaparsa, Allah onun duasını mutlaka kabul eder." (Tirmizi)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir