namaz
namaz sitesi menü

İlahi Kitaplar ve Peygamberler

İlahi kitap, Allah celle celalühü tarafından Peygamberlere cebrail meleği aracılığı ile gönderilen, yine Allah'ın emirlerini ve yasakları bildiren kitaplardır. İlahi kitaplar Peygamberlere vahiyler aracılığı ile bildirilir. Kitaplara inanmak, iman etmenin şartlarındandır. Peki bu ilahi kitaplar nelerdir, hangi peygamberlere gönderilmiştir?

Kuran-ı Kerim'de geçen toplam kitap 104 tanedir, bunların 100’ü küçük kitap (küçük kitaplara suhuf, sahife denir), diğer dört tanesi ise 4 büyük kitabtır. İlahi kitaplar ve peygamberler aşağıdaki gibidir.

REKLAM

4 büyük ilahi kitaplar şunlardır

Tevrat, Hz. Musa aleyhisselama,
Zebur, Hz. Davud aleyhisselama,
İncil, Hz. İsa aleyhisselama,
Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama gönderilmiştir.

Tevrat

Hz. Musa peygambere indirilen bir ilahi kitaptır Tevrat. Hz. Musa aracılığı ile İsrailoğullarına gönderilen bir kutsal kitaptır. Tevrat kanun, şeriat, sözleşme, öğreti gibi anlamlara gelmektedir.

İsrailoğulları tarih boyunca yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle bu ilahi kitap Tevrat'ı tam olarak koruyamamışlardır. Daha sonradan Yahudi din adamları tekrar yazılan tevrat kopyaları ortaya çımıştır.

"Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır... " (Miade suresi, 44. ayet)

Zebur

Zebur, Hz. Davud peygambere indirilen bir ilahi kitaptır. Zebur indirilen 4 ilahi kitaptan en küçüğüdür, zebur olarak yazılımışi kitap anlamlarına gelmektedir. Kitapta yeni öğretiler yoktur, var olan dini hükümler için nasihatlar getirmiştir ve Hz. Davud'un Allah'a yakarışları ve ilahileri yer alır.

İslam alimleri bugün mevcut olan Zebur'un, Tavrat gibi tahrife uğradığını da özellikle belirtmişlerdir.

"Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd'a da Zebûr'u verdik." (İsra suresi, 55. ayet)

İncil

Hz. İsa peygambere indirilen bir ilahi kitap olan İncil İsrailoğullarına gönderilen kutsal bir kitaptır. İncil kelime anlamı olarak öğretici, müjde, yol gösterici anlamlarına gelmektedir.

Hz. İsa'nın tebliğ süresinin kısa oluşu ve yaşadığı zamanın olumsuz şartları İncil'in yazılı kitap haline getirilmesine el vermemişti. En erken yazıları İncil, Hz. İsa'dan 70 yıl kadar sonra kitaba alınmış, İncil'e insan yorumları karışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır. Kuran-ı Kerim, İncil'i tasdik etmekte fakat bugünkü İncilin Hz. İsa'ya gönderilen İncil'in tahrif edilmiş olduğunu ayetlerde söylemektedir.

"İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir." (Mâide suresi,47. ayeti)

Kur'an-ı Kerim

İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün, bütün insanların Kur'an-ı Kerime tabi olmaları gereklidir. Kelime anlamı olarakta toplamak, bir araya getirmek anlamlarına gelir. En büyük kutsal kitap Kur'an'dır.

Kur'an-ı Kerim'in gelmesi ayet ayet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar geçerlidir. Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur. Kur'an-ı Kerimde eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan, Allahü tealaya inanmamış olur.

Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını Yüce Allah, şu ayetiyle teminat altına alır.

"Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız." (Hicr suresi, 9. ayet)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir