namaz
namaz
namaz blog

KUR'AN-I KERİM'İN ÖZELLİKLERİ

Kur'an-ı Kerim'in Özellikleri

Kur'an-ı Kerim en son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (S.a.v.)'e Allah tarafından gönderilen en büyük kutsal kitapdır. Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize Cebrail adlı melek aracılığı ile indirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i diğer ilahi kitaplardan ayıran ve üstün kılan birçok özellikler vardır.

 

Kuranı Kerim'in özelliklerinin başlıcaları

1- Kur'an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da bozulmadan devam edecektir.

Öteki kutsal kitaplardan bazıları tamamen kaybolmuş, bazıları da birçok değişikliklere uğrayarak bozulmuş ve hiçbiri Allah'tan gönderildiği gibi muhafaza edilememiş, insanlar tarafından değiştirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını Yüce Allah, şu ayetle teminat altına almıştır:

"Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız." (Hicr suresi, 9)

2- Kur'an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre ayetler ve sûreler halinde parça parça inmiştir. Bu durum, onun kolayca ezberlenmesini ve anlaşılmasını sağlamıştır.

3- Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir. Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak, değişmiyecektir. Önceki kitaplar ise belirli bir zaman için gönderilmişti.

4- Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.

5- Kur'an-ı Kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır.

Kadir suresinin mealinde Kuran-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.