namaz
namaz sitesi menü

Faiz İle İlgili Ayetler

Faiz bilindiği gibi dinimizin yasakladığı, haram olan bir olaydır. Faiz neden haramdır olayına girmeyeceğiz, çünkü iman etmenin şartlarından biri Kitaplara imandır, yani Kuran'a iman etmek her müslümanın vazifesidir. Ve buradaki Kur'an ayetlerini sorgulamak kimsenin haddine değildir. Nasıl ki; Kur'an da namaz kılınız emrine uyuyorsak, faiz yemeyiniz emrinede uymalıyız. Yani haram olmasının nedeni faiz ile ilgili ayetler gereği "Allah yasakladığı içindir".

Yüce Allah'ın yasakladığı her şeyin bu dünyada insana, aileye ve topluma zararı vardır. İçki içmenin, zina yapmanın, gıybet etmenin kişiye, aileye ve topluma verdiği zararları anlatmaya gerek duymuyoruz bile. Faiz batağı, faiz borcu gibi ifadelerde bu zararlardan bazıları.

REKLAM

Faiz ile ilgili ayetler

"İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır."  (Rum suresi, 39. ayet)

"Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz."   (Al-i İmran suresi, 130. ayet)

"Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların (Alım-satım tıpkı faiz gibidir) demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar." (Bakara suresi, 275. ayet)

"Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez." (Bakara suresi, 276. ayet)

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin." (Bakara suresi, 278. ayet)

"Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından (faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz."   (Bakara suresi, 279. ayet)

"Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık."   (Nisa suresi, 160. ayet)

Diyanetin tefsirine göre faiz ile ilgili inen ilk ayet Rum suresinin 39. ayetidir. Bu ayetin tefsirinde; "Toplumda büyük tahribat yapan fazi uygulamalarına karşı Allah’ın Kur’an’da çok sert bir tavır takınacağının ilk işareti verilmiştir ve varlığını daha da arttırmayı amaçlayan ve bunun için faize başvuranlar bilmelidirler ki başkalarının sömürülmesi esasına dayalı bir işlemle elde edilecek kazanç zahiri bir artıştır, manevî yönden bir artış değildir, bereketi de yoktur" denilmektedir.

Bu ayet ile faiz kınanmış, Al-i İmran suresindeki ayet ile yasaklanmış, Bakara suresindeki faiz ile ilgili ayetler ile de bu yasaklar kesin ve şiddetli bir üslupla pekiştirilmiştir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir