namaz
namaz sitesi menü

Kafir ve Müşrik

Bu iki kavram birbirine benzer ama bir konuda farklılık göstererek birbirinden ayrılır. Kafir de, müşrik de müslüman olmayan kimselere denir.

Kafir, İslam dininin kabul ettiği iman esaslarını inkar eden kimseye denir. Kafir Peygamberimiz'in (sav) Allah'tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul etmez. Kafir kelimesi zaten küfürden gelmektedir. İman esaslarının hepsini inkar edebilir, birini veya bir kısmınıda inkar edebilir ama bir tanesini dahi inkar etse o kişi kafir sayılır.

Müşrik, Allah'ın varlığını kabul eden ama Allah'a ortak koşan yani Allah'tan başka ilahlar da olduğunu söyleyenlere denir. Müşriklerin bu yaptıklarına İslam dinince şirk koşmak denir. İşte bunlarada müşrik denmektedir. Allah'ı inkar etmeselerde başka ilahlara da tapabilirler, onlara kulluk yapabilirler.

REKLAM

Kafir ve müşrik arasındaki fark

Kafir ve müşrikler Allah'ın varlığı kabul etseler bile, Allah'tan gelenleri hep inkar ederler. Müşrikler aynı zamanda Allah'ın eşi, benzeri, ortağı olduğuna inanırlar. Bu bakımdan her kafir müşrik olmayabilir. Allah tektir, ondan başka ilah yoktur der ama Peygambere de inanmaz.

Kuran-ı Kerimde bunlar arasında fark yapılmadan cezalandırılacakları yazılmıştır.

"Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır." (Beyyine Suresi, 6. ayet)

"Her kim Allah ile birlikte başka bir tanrıya taparsa -ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz- muhakkak surette o kişinin hesabı rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki inkârcılar iflah olmayacak!" (Mü'minün Suresi, 117. ayet)

"Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, "Bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız" diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte gerçek kâfirler bunlardır ve biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır." (Nisa Suresi, 150. ve 151. ayet)

Bir de Kur'an'a göre bunlardan daha kötüsü vardır ki onlarda münafıklardır. Münafık kısaca, inanmadığı halde kendini inanmış bir olarak gösteren kimselerdir ve kafirlerden daha tehlikelidir.

"Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar; artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın." (Nisa Suresi, 145. ayet)

Münafık hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Münafık kime denir

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir