namaz
namaz sitesi menü

Namazda Elleri Kaldırmak

Camilerde cemaatle namaz kılarken, bazı kişilerin namaz sırasında tekbir alır gibi ellerini kaldırdığı dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Tekbir alıyormuş gibi namazda elleri kaldırmak nedir, neden yapılır veya bunun bir hükmü var mıdır?

Namazda elleri kaldırma hareketini herkes yapmıyor ama bazı müminler her namazında bu hareketi yapmaktadır. Bunun nedeni de mezhep görüşlerinin farklı olmasıdır. Çünkü tekbir alır gibi elleri kaldırmak bazı mezheplere göre gerekli değil, ama bazılarına göre ise sünnettir.

REKLAM

İftitah Tekbiri

Namaza başlarken "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır. Bu tekbir namazın içinde sayılan farzlarındandır. Erkekler, ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikametine dönük şekilde parmak aralarını açar ve "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri getirir. Bayanlar ise eller omuz hizalarına kadar kaldırır, avuç içleri kıble istikametine açar ve "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri getirir.

Namazın başka yerinde bu tekbir alınmaz, bir tek vitir namazının son rekatında kıyamda (ayakta dururken) iken bir kez daha tekbir alınır.

Hanefi mezhebine ve Maliki mezhebine göre, iftitah tekbiri dışında namazsın başka yerinde elleri kaldırmak gerekmez.

"Hz. Peygamber (sav) namaza başlayınca ellerini kaldırır, sonra bir daha ellerini kaldırmazdı." (İbn-i Hacer)

"Resulullah (as) ile namaz kıldım. Ebu Bekir ve Ömer ile de beraber namaz kıldım. Onlar iftitah tekbiri dışında ellerini kaldırmazdı." (Beyhaki)

Namazda elleri kaldıran mezhep

Gelelim namazda rükuda, rükudan kalkışta ellerini kaldıran cemaatin mezhebine ve nedenine. Şafii mezhebi ile Hanbeli mezhebine göre iftitah tekbiri dışında rükuda, rükudan kalkışta iki eli kaldırmak sünnettir. Çünkü yirmi bir sahabeden bu hareketin rivayeten sabit olduğu söylenir.

İbni Ömer (ra) şöyle rivayet etmiştir;

"Hz. Peygamber (sav) namaza kalkınca iki elini omuzlarının hizasına gelecek şekilde kaldırır, sonra tekbir alırdı. Rüküya varmak isteyince de ilk tekbirde olduğu gibi yine iki ellerini kaldırır ve şöyle derdi: 'Semi allahu limen hamideh. Rabbena ve lekel hamd'." (Neylü’l-Evtar)

Şafiler ve hanbeliler, ister cemaate namaz kıldıran imam ol­sun, ister imama uyan cemaat olsun, isterse de tek başına namaz kılsın, namaza başlarken, tekbir geti­rip rükuya giderken ve rükudan kalkarken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırmaktadırlar. Bu bu mezheplere göre namazın sünnetlerindendir.

Eller kaldırılmazsa yani bir şafii namazda bu hareketi terk ettiğinde sehiv secdesi yapması gerekmez, namaz geçerli olur. Ama mezhebine göre sünnet savabından da mahrum kalmış olur.

Ayrıca hanefi mezhebinde olupta bu hadisi benimseyip rükuda, rükudan kalkışta iki elini kaldıranlar olabiliyor ve olabilirde. Sonuçta mezhebin değişmesi, aradaki görüş farklılıkları namazı bozmaz veya bir günaha girilmiş olmaz.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir