namaz
namaz sitesi menü

Teşehhüd Nedir

Teşehhüd kelimesini özellikle namaz ile ilgili kullanılan bir kavramdır. Namaz kılmayı öğrenirken karşılaşılan bir terimdir. Bazı kaynaklarda "Teşehhüd miktarı kadar", "Teşehhüdden sonra" diye cümleler geçer. İşte burada kullanılan Teşehhüd nedir, ne anlama gelmektedir.

REKLAM

Teşehhüd demek kelime anlamı olarak "şehadet getirmek, tahiyyata oturmak, şahitlik istemek" demektir. Fıkıhta ise, namaz kılarken oturuşlarda kelime-i şehadeti içeren Ettehiyyatü duasını okumayı ifade etmektedir. Bazı kaynaklarda Ettehiyyatü duası (tahiyyat) teşehhüd denilmektedir.

Peygamber Efendimiz (Sav) teşehhüdü namazlarda okumuş ve okunuş biçimini ashabına öğretmiştir. Namazların ilk oturuş ve son oturuş (kade-i ahire) denilen kısımlarında okunmaktadır.

Teşehhüd (tahiyyat, ettehüyyatü)

Okunuşu;

"Et-Tahiyyâtü li’llâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetu’llāhi ve berekâtüh es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh"

Anlamı;

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Daha fazlası için bakınız; Ettehiyyatü Duası

Mezheplere göre Teşehhüd okumak

Teşehhüdü (Ettehiyyatü) okumak Hanefîler’e göre ilk ve son oturuşta vaciptir. Mâlikîler’e göre ilk ve son oturuşta sünnettir. Şafiîler’e göre ilk oturuşta sünnet, son oturuşta farzdır. Hanbelîler’e göre ilk oturuşta vacip, son oturuşta farzdır.

Dolayısıyla Hanbelî ve Şafiî mezheplerinde son oturuşta farz sayıldığı için, Teşehhüdün okunmaması namazın bozulmasına yol açar, namaz sahih olmaz.

Parmağın kaldırılması

Namazda Teşehhüd okunurken işaret parmağının kaldırılması 4 Mezhebe göre de sünnettir sadece aralarında dayandıkları hadislere göre ufak değişiklikler bulunur. Bazı İslam Alimleri, bunu yapmakta zorlanan kişinin bunu terketmesini daha uygun görmüşlerdir. Çünkü parmağın kaldırılış ve indiriliş zamanı önemlidir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir