namaz
namaz
namaz blog

AZRAİL

Azrail Meleği

Azrail Aleyhisselam; İnsanların ölüm zamanı geldiğinde onların canını olmakla görevlidir. Nefesleri tükenen canlıların ruhlarını almakla vazifelendirilmiştir.

Azrail meleği melek Kur’an ve sahih hadislerde, Azraîl ismiyle değil, melekü’l mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir. Allah'ın emriyle bütün canları Azrail alır, hiç bir canlı elinden kurtulamaz.

"De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."" (Secde suresi, 11. ayet)

Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azraîl bu meleklerin başıdır.

"O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler." (En’am suresi, 61. ayet)

"Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya; melekler onlara şöyle derler: "Ne durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz?)" Onlar da, "Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik" derler. Melekler, "Allah'ın arzı geniş değil miydi, orada hicret etseydiniz ya!" derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir." (Nisa suresi, 97. ayet)

Bu ayetlere göre her insanın canını almakla görevlendirilen ayrı bir ölüm meleği ( Azrail ) olduğu, hatta bir tane değil; birden fazla ölüm meleği bulunduğu anlaşılır.


 

 REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.