namaz
namaz sitesi menü

İsrafil Meleği

İsrafil Aleyhisselam; Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûr'u üflemekle vazifelendirilmiştir.

İsrafil Sûr denilen aleti üfleyecek, kıyamet günü olacak, tekrar üfleyecek, insanlar dirilecektir. Bir hadiste İsrâfil, sahib-i karn (sûr’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir.

İsrafil aleyhisselam, “ihya” fiilinde görevlidir. Allah'ın “hayat verme” ile ilgili emir ve iradesini uygular. Ölümden sonraki dirilişimizde de yine israfil meleği vazifelidir.

REKLAM

İsrafil sûr’u iki defa üfleyecektir. Birinci defa üfürdüğünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacaktır.

"Sûr'a üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O'na gelirler." (Neml suresi, 87. ayet)

"Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur." (Hakka suresi, 13-15. ayet)

İkinci defa üfürdüğünde, bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerdir.

"Sûr’a üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler." (Yasin suresi, 51. ayet)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir