namaz
namaz
namaz blog

ZEBANİLER

Zebani Melekleri

Zebaniler; Cehennemde vazifeli olan meleklere zebani adları verilmiştir. Cenennem melekleri zebanileri denildiğinde cehennemde vazifeli melekler anlaşılır.

"Biz de zebânileri çağıracağız." (Alâk suresi, 18 ayet)

Zebani kelimesi Kuran-ı Kerîm’de bir yerde geçmektedir.

Zebanilerin nur yapılı olmaları, ve o ortam içinde meydana gelmeleri sebebiyle, diğer ortamlardan oraya girecek varlıklara göre çok zor olan şartlara rağmen, içinde bulundukları şartlardan hiç etkilenmeden, tıpkı bizim yaşayamadığımız su ortamında balıkların yaşaması gibi, Cehennem ortamında doğal hayatlarını sürdürmektedirler.

Çok iri bedenleri ve dışarıdan o ortama gireceklere göre de, çok seri hareket kabiliyetleri mevcuttur.

"Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır." (Müddessir suresi, 30. ayet)

Cehennemde bulunan zebani sayısının Kuran-ı Kerîm’de 19 olduğu ifade edilektedir.

"Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır." (Müddessir suresi, 31. ayet)

Zebaniler, gözleri yıldırım gibi ışık saçan, ağızları dikenli varlıklardır. Kulların hesaba çekilmesinin ardından yetmiş bin zebani yetmiş bin dizgininden tuttuğu cehennemi getirir ve kapılarında cehennemlikleri bekler. (Münzirî)

 


 

 

 

 

 

 

 

 REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.