namaz
namaz sitesi menü

Müslümanların İlk Mescidi; Kuba Mescidi

610 yılında Allah'ın Resulü Hz. Peygamber Efendimize (Sav) vahiy geldikten sonra, İslam dini tebliğ edilmeye başlandı. Hicretten önce yaşanan Miraç gecesinde ise Müslümanlara 5 vakit namazın farz kılındı. Her şeyin bir ilki olduğu gibi namaz kılınacak bir yerin, mescidin inşa edilmesinin de ilki vardır. Burasıda yani Müslümanların ilk mescidi Kuba Mescidi'dir.

REKLAM

Peygamber Efendimiz'in (Sav) Mekke'den Medine'ye hicret yolculuğunda Medine'ye yaklaşık 5 km uzaklıkta olan Kuba mevkinde mola vererek burada bir müddet konaklamışlar. İşte bu esnada ilk mescid olan Kuba Mescidi 622 yılının Eylül ayında inşa edilmeye başlanmıştır. Mescidin planlamasında ve inşasında Peygamber Efendimiz (Sav) bizzat bulunmuştur.

İslam alimleri Kur'an'da geçen bir ayette takva temeli üzerine kurulan mescidin ya Mescid-i Nebevi ya da Kuba Mescidi olduğunu söylemektedirler.

"Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescid ise namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever." (Tevbe Suresi, 108. ayet)

Kuba Mescidi'nin önemi

Kuba Mescidi Müslümanların umama açık bir şekilde güvenli olarak namaz kıldığı yer olarak ta büyük önem taşır. Ayrıca dini kaynaklarda Peygamber Efendimiz'in (Sav) cemaatle ilk defa namaz kılmaya başladığı yer olarak geçer.

Peygamberimiz (Sav) İslam tarihinin en önemli noktalarından biri olan Kuba Mescidini daha sonra ziyaret etmiş ve burada namaz kılmıştır. Bir hadisi şerifinde de buranın önemini, faziletini ve ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulamıştır;

"Her kim güzelce abdest aldıktan sonra Kuba Mescidinde iki rekat namaz kılarsa umre yapmış gibi sevap kazanır." (İbn Mace)

Kuba Mescidinin ilk hali dört duvardan oluşan kare şeklinde bir yerdi. Yapılacak yer tayin edildikten sonra ilk taşı bizzat Peygamber Efendimiz (Sav) koymuş ve temeli atılmıştır. Kıblenin Kabe’ye çevrilmesinden sonra Kuba Mescidi kıble yönünün değişmesi için yine Hz. Peygamber (Sav) tarafından yeniden elden geçirilmiştir.

Mescidin son hali

Çok uzun zaman Kuba Mescidi korunmuş, zaman zaman genişletilmiştir. En son 1985 yılında maalesef tamamen yıkılarak yerine büyük bir mescit/cami yapılmıştır.

Yer olarak aynı yerde olmasına karşı ilk yapılan Kuba Mescidinden eser kalmamıştır. Yine de bunları bilmek, şuanda oradaki caminin yerinde ilk mescidin olması ve bunun temelinde, inşasında Hz. Peygamber'in (Sav) bulunması oranın manevi değerini korumaktadır. Hac ve Umre için kutsal topraklara gidenlerin mutlaka uğraması, namaz kılması gereken önemli noktalardan biri Müslümanların ilk mescidi Kuba Mescidi olmalıdır.

Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte vakit namazlarını kıldığı, sohbet ettiği Küba'da Peygamber Efendimiz'den (Sav) ve sahabe efendilerimizden bir hatıra duymak mümkündür.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir