namaz
namaz sitesi menü

Harem-i Şerif

Kutsal topraklarda bir bölge olan ve sıkça duyduğumuz Haremi Şerif ne demek ve tam olarak neresidir? Aslında Harem-i Şerif Mekke'deki Kabe-i Muazzama, Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa için de kullanılan bir tabirdir. Ama genelde Kabe ve çevresi için kullanılır.

Kısaca Harem-i Şerif üç kutsal bölge için kullanılır.

1- Mekke; Mescid-i Haram
2- Medine; Mescid-i Nebevi
3- Kudüs; Mescid-i Aksa

REKLAM

1- Mekke; Mescid-i Haram

Etrafı kubbeli revaklarla çevrili, ortasında Kabe'nin yer aldığı mesciddir. Diğer bir tabirle Kabe'nin etrafı, Kabe'yi kuşatan mescid demektir. Mekke'de yer alan bu Haremi Şerif bölgesine Mescidi Haram ile beraber Mescidi Şerif'de denilmektedir. Ortasında yer alan meydanda tavaf yeri, Kabe, zemzem kuyusu, Makam-ı İbrahim, hacerül esved gibi bölümler bulunur ve bunlar mescidin birer parçasını oluşturur.

haremi şerif; mescidi haram

Haram isminin denilmesi, hürmet duyulan bir yer olduğundan dolayıdır. Bu Haremi Şerif bölgelerinde kan dökmek, ağaç kesmek ve avlanmak haram kılınmıştır. Bu bölge eskiden buyana devamlı genişletilmiştir. emeviler zamanında oldun, Osmanlı zamanında olsun bu bölgeye devamlı eklemeler yapılmış, revakların sayısı arttırılmıştır. 1950 li yıllarda Safa ile Merve arasındaki say yoluda Mescid-i Haram’a katılmış ve iç avlu üç katlı olarak tasarlanmıştır.

"Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ'be'dir." (Al-i İmran suresi, 96. ayet)

2- Medine; Mescid-i Nebevi

Hz. Peygamber'in (sav) Mekke'den Medine'ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte inşa ettiği mesciddir. Mescid-i Nebi, Mescid-i Şerif, Mescid-i Saadet olarakta isimlendirilmektedir. Bizzat Hz. Peygamber (sav) tarafından yaptırılan iki mescidden biridir Mescid-i Nebevi (diğeri Kuba mescidi; Hz. Peygamber daha Medine’ye gelmeden Kuba’da Amr b. Avf oğullarına ait bir hurma kurutma yerinde yapılan mescid).

Fazilet olarak bakıldığında çoğu İslam alimlerine göre Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi'den önce gelmektedir. Bazı İslam alimlerine göre de Hz. Peygamber (sav) buraya defnedildiğinden dolayı Mescid-i Nebevi daha faziletli olarak görülür.

mescidi nebevi, medine

Mescid-i Nebevi yapıldığı zaman ibütün resmi faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir yer oldu. Hz. Osman döneminden itibaren burasıda her dönemde giderek genişletilmiş ve günümüzde yaklaşık 400.000 m2’lik bir alana sahiptir.

"Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir." (Ahmed b. Hanbel)

3- Kudüs; Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa denilince birçoğumuzun aklına "Altın Kubbeli" bir yapı gelmektedir. Bu altın kubbeli yapı Mescid-i Aksa değil, "Kubbetü’s Sahra" dır. Mescid-i Aksa düşünüldüğü gibi bir yapı değil, Allah (c.c.)’ın kutsal kıldığı bir arazinin, bir alanın adı yani bir Haremi Şerif bölgesidir. Bu alan müslümanların ilk kıblesidir.

Mescid-i Aksa sadece Müslümanlar için değil, üç büyük dinin de önemli ve kutsal saydığı, Peygamberlerinin birtakım önemli olayları yaşadığı bölgedir. Günümzüde Kudüs'te yer alan Mescidi Aksa ile ilgili daha fazla bilgiyi blog yazımızdan okuyabilirsiniz; Mescid-i Aksa

"Üç mescitten başka bir yere (ibadet etmek için) özel olarak yolculuk yapılmaz; Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Benim mescidim (Mescid-i Nebevi)" (Buhari)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir