namaz
namaz sitesi menü

Umrede Yapılması Gereken İbadetler

Umre ibadeti; herhangi bir zamanda, ihrama girip tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadettir. Tabi ki burada yapılması şart olan ibadetler vardır. İlk olarak umrenini farzlarını ve vaciplerini yazalım ve sonra bunları tek tek açıklayalım.

Umrenin farzları; ihrama girmek ve tavaf yapmak üzere iki farzı vardır.

Umrenin vacipleri; say yapmak ve tıraş olmak ise umrenin vacipleridir.

Bu farz ve vaciplerin dışında, namaz kılmak, salavat getirmek, dua etmek gibi umrede yapılması gerekenler ibadetlerde bulunur.

REKLAM

İbadetler ve açıklamaları

– İlk olarak, mikat sınırlarının herhangi birine çıkılarak, ihrama girilir.

İhram; Hac ve umre ibadetlerini eda etmek için mubah olan bir kısım davranışları haram kılmaktır.

Mikat; ihramların giyildiği, niyetlerin edildiği, dünyevi bütün düşüncelerin, arzuların ve duyguların terkedildiği yerdir.

 – İhrama niyet edilerek, 2 rekat ihram namazı kılınır.

İhram namazı; bu namazı kılmak umrenin varzlarından veya vaciplerinden değildir, sünnettir. İhram namazının kılınışıda sabah namazının sünneti gibidir. Fatiha okunduktan sonra ilk rekatta Kafirun suresi ikinci rekatta ise İhlas suresi okunması tavsiye edilir.

– Telbiye, tekbir, salavat-ı şerife okunarak Harem-i Şerife’ye gidilir.

Telbiye; Bu dua ihrama giren hacı veya umre adayları hep bir ağızdan söylenir.

"Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek."

Anlamı; "Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur."

Salavat-ı şerife; Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) anmak, O’na selam göndermek salavat getirmek demektir.

"Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"

Anlamı: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)

Harem-i Şerif; Kabe-i muazzamanın ortasında yeralan etrafı kubbeli revaklarla çevrili, ortası açık mescid. Kısaca Kabe'nin etrafı demektir.

– Kabe tavaf edilir. Tavafı bitirdikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılınır.

Tavaf; Hacer-ül Esved’in hizasından başlayıp Kabe’nin etrafında 7 defa dönmek demektir. Her bir dönüşe şavt denir ve yedi şavt toplamda bir tavaf eder. Tavaf için ihramlı olmak ve niyet etmek şarttır. Abdestli olmak vaciptir.

Tavaf namazı; Tavaf yaptıktan sonra mescidin uygun bir yerinde bu namaz kılınabilir. Bu namazı makamı İbarhim'in arkasında kılmak müstehap yani çok sevaptır. 2 rekatlık bu namazda Fatiha okunduktan sonra ilk rekatta Kafirun suresi ikinci rekatta ise İhlas suresi okunması tavsiye edilir.

– Say yerine çıkılarak, Safa ile Merve arasında 7 kere Say yapılır.

Say; Kabe’nin doğu tarafında bulunan Safa ve Merve adlı iki tepe arasında, Safa’dan başlanıp Merve’de tamamlanmak üzere yedi defa gidip gelmek demektir. Merve Tepesi’ne toplam 4 kez, Merve Tepesi’nden de Sefa Tepesi’ne 3 kez gidip gelinir. Safa ve Merve arası yaklaşık 400 metre kadardır. Yeşil ışıklı sütunlar arasında hervele yapılır, yani hızlı adımlarla gidilir.

Say ibadeti Hz. Hacer’in, oğlu Hz. İsmail’e su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında yedi sefer gidip gelmesini ifade eder. Hervele ise; Sefa ve Merve Tepeleri arasındaki Hz. Hacer’in yavrusunu görebilmek için koşarak geçtiği alandan, koşarak ya da hızlanarak geçmektir. Daha fazlası için bakınız: Hz. Hacer ve Zemzem

– Son olarak tıraş olunarak ihramdan çıkılır ve Umre ibadeti yerine getirilmiş olur.

Tıraş olmak; Saçları traş etmek veya saçları kısaltmak vaciptir. Erkekler saçlarını dipten tıraş ederler veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar keserler.

"Allah'ım! Başlarını tıraş ettirenlere merhamet et." (Hadisi şerif; Buhari)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir