namaz
namaz sitesi menü

Hacerül Esved Taşı

Hacer-ül Esved taşı; Kabe'nin doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık otuz cm çapında olan parlak siyah taştır ve Hacerül Esved taşının etrafı gümüş bir halka ile çevrilmiştir. Kelime anlamı olarak Hacerül esved demek; hacer "taş", esved de "siyah" demek olduğundan sitah taş anlamına gelir. Tabi ki Hacerül Esved taşının hikayesi ve önemi büyüktür.

Hacer-ül Esved taşı Cebrail aracılığı ile Hz. İbrahim'e (ra) verilmiş ve Kabe’nin inşası sırasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilmiştir.

REKLAM

Hacerül Esved taşının cennetten indirildiği hakkında hadisler vardır.

"Hacerü’l-Esved Cennetten indirildi. Sütten daha beyazdı, fakat onu Ademoğlunun hataları kararttı." (Tirmizi)

Tarihi kaynaklar ve İslam alimleri Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail Kabe'nin temellerini atarken Hacerül Esved'in de buraya Hz. İbrahim (ra) tarafından konduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Fakat taşın nasıl oraya geldiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Tavafın başlangıç noktası

Bilindiği gibi Tavaf yapmak; müslümanların hac veya umre ibadeti sırasında Hacer-ül Esved’in hizasından başlayıp Kabe’nin etrafında 7 defa dönmek demektir. Hanefî mezhebine ve İmam Mâlik’e göre tavafa Hacerülesved’den başlanması sünnet, Şafiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhepleriyle Hanefî fakihi Muhammed b. Hasan’a göre ise şarttır. 

Tavafa başlarken Hacerül Esved taşının bulunduğu yere gidilerek Hacerül Esved’e el sürülür ve öpülür. Çok kalabalık olduğundan dolayı öpmek mümkün olmazsa, yalnız el sürülür, bu da mümkün olmazsa Hacer-ül Esved'e karşı durulup ellerin içi taşa doğru gelmek üzere eller kaldırılır ve tekbir, tahmid ve salavat getirilir. Daha sonra el içleri öpülerek yüze sürülür. Bu olaya istilam denir.

Hacerül esved taşı

Hacerül Esved neden öpülür

Bir önceki başlıktada yazdığımız gibi tavaf yaparken Hacerül Esved’e el sürülüp öpülerek başlanması gerekir. Ama bu sünnettir. Tavaf yapmak hac ve umrenin farzı, onun hizasından başlamak mezheplere göre şart veya sünnet, taşa el sürmek veya öpmekte sünnettir.

Abdullah b. Ömer (ra)'ın rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav) bir defasında dudaklarını Hacerül Esved’in üzerine koyarak uzun süre ağlamış, daha sonra dönüp Ömer’in de ağladığını görünce şöyle demiştir:

"Ey Ömer! Göz yaşları burada dökülür." (İbn Mâce)

Hz. Ömer’in de Hacer-i Esved ile ilgili olarak;

"Allah’a andolsun ki senin zarar veya fayda vermeyen bir taş olduğunu biliyorum; eğer Resûlullah’ı seni istilam ediyor görmeseydim ben de seni istilam etmezdim" demiştir. (Buhari)

Hz. Enes’ten rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisi şerifinde de şöyle demiştir;

"Hacerülesved Allah’ın sağıdır/sağ elidir, bu taşa el süren kimse, Allah’a isyan etmeyeceğine dair biat etmiş/söz vermiş olur." (Deylemi)

Bazı kesimler tarafından Hacerül Esved'i öpmek puta tapmak gibi anlaşılmakta olsada Hz. Peygamber'in (sav) Hacer-ül Esved'i öptüğü, eliyle selâm verdiği, Veda Haccı'nda hasta olduğu bir sırada devesinden inmeden tavaf sırasında değneğiyle ona dokunduğu rivayet edilir. Bu nedenle istilam olayı Hz. Peygamber'in (sav) sünnetine uymak demektir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir