namaz
namaz sitesi menü

Ziyaret Edilmesi Gereken En Faziletli 3 Mescid

En faziletli olduğu ve ziyaret edilmesi tavsiye edilen bu mescidlerin kaynağı Peygamber Efendimiz'in (sav) hadisi şerifine dayanmaktadır. Bu mescidler Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve ve Mescid-i Nebi olarak geçmektedir. İslam alimleri sahih olan bu hadise dayanarak bu üç mescit için, diğer mescit ve mabetlere göre daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca bu mescitler için yolculuk yapmayı teşvik etmektedirler. Bu nedenle en faziletli 3 mescid olarak ziyaret edilmesi her zaman tavsiye edilmiştir.

REKLAM

"(İbadet için) sadece (şu) üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, ve Mescid-i Aksa (Beytü'l Makdis)" (Hadisi şerif; Buhari)

Bu hadiste geçen "sadece" kelimesi şu soruları akıllara getirmektedir. Bunların dışındaki bir camiye, mescide ibadet etmek için yolculuk yapılmaz mı? İslam alimleri bu konuda şuna ittifak etmişlerdir;

Bu üç mescit dışında kalan cami veya mescitler de yapılan ibadetlerin sevap bakımından bir farkları yoktur. Hadiste belirttiği gib sadece bu üç mescit diğerlerinden daha faziletlidir. Yani uzun bir yolculuk yapıp daha fazla sevap kazanmak için bir mescide gidecekseniz bunların dışındaki her mabedin faziletleri, sevapları aynıdır. Örneğin mahallenizdeki camide kıldığınız namaz ile meşhur bir camide kıldığınız namaz arasında sevap bakımından bir fark yoktur. Ama bununla beraber namaz kılmak için veya ziyaret etmek içinörneğin Eyüp Sultan camine gitmekte de bir sakınca yoktur, gidilebilir.

Neden bu 3 mescit daha faziletli

Hadisi şerifte geçen Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve ve Mescid-i Nebi mescidleri neden daha faziletli. Aslında ilk önce Hz. Peygamber (Sav) ümmetine bunu tavsiye etmiş, dolayısıyla bu bir sünnettir. Peygamberimiz bu mescidlerde ibadet yapılması için buralara yolculuk etmemizi söylemiştir. Bu nedenle bu üç mescidin diğerlerine göre üstünlüğü tartışılmamalıdır.

Bununla beraber başka nedenlerde vardır;

En faziletlisi

Hadiste bu 3 mescid arasında sıralama yapılmamış ama İslam alimlerinin çoğuna göre Mescidi Haram, mescidlerin en faziletlisi görülür. Bundan sonra Mescidi Nebi gelir ve daha sonra daMescidi Aksa gelmektedir.

Şunu da belirtelim bu 3 mescit bölgesi için Harem-i Şerif ifadesi de kullanılır. Mekke'deki Kabe-i Muazzama, Medine’deki Mescid-i Nebi ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa için Haremi şerifte denir.

Bunlar hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsiniz: Harem-i Şerif ve 3 mescid

Özetle

Sahih olan hadisi şerife ve İslam alimlerine göre, Müslümanların ziyaret ve ibadet için yolculuk etmeleri gereken sadece üç mescid bulunmaktadır. Bunlar da Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa mescitleridir. İşte bunlar en faziletli 3 mescid olarak geçmektedir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir