namaz
namaz sitesi menü

Hace ve Umre İle İlgili Terimler

Hac; Müslümanların özel bir zamanda bir ibadeti yapmak amacıyla Mekke'de bulunmasıdır. Arafat’da bir miktar durmaktan ve ondan sonra Kabe'yi tavaf ederek ziyaret yapmaktan oluşur.

Umre; herhangi bir zamanda, ihrama girip tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadettir.

"Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin…" (Bakara suresi, 196. ayet)

Tavaf; müslümanların hac veya umre ibadeti sırasında Hacer-ül Esved’in hizasından başlayıp Kabe’nin etrafında 7 defa dönmek demektir.

REKLAM

Say; Kabe’nin doğu tarafında bulunan Safa ve Merve adlı iki tepe arasında, Safa’dan başlanıp Merve’de tamamlanmak üzere yedi defa gidip gelmek demektir.

İhram; Hac veya umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapması helal olan bazı davranışları, hac ve umrenin rükünlerini veya bütün adabını tamamlayıncaya kadar kendine haram kılmasını ifade eder.

Mikat; ihramların giyildiği, niyetlerin edildiği, dünyevi bütün düşüncelerin, arzuların ve duyguların terkedildiği yerdir.

Telbiye; Bu dua ihrama giren hacı veya umre adayları hep bir ağızdan söylenir.

"Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek."

Mescid-i Haram; Etrafı kubbeli revaklarla çevrili, ortasında Kabe'nin yer aldığı mesciddir.

Mescid-i Nebevi; Hz. Peygamber'in (sav) Mekke'den Medine'ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte inşa ettiği mesciddir.

Kabe-i Muazzama; Mescidi Haramın ortasında yer alan dört köşeli kurulan ilk ibadet mekanıdır.

Mültezem; Hacerül Esved ile Kabe kapısı arasında kalan kısıma denir.

Hatim ve Hicr; Kabe'nin kuzeybatı duvarının önünde, iki ucu arasındaki uzunluğu 2 metre kadar olan yüksekliği 1,5 metre olan yarım daşre şeklindeki duvara hatim denir. Kabe'nin kuzeybatı duvarı ile hatim arasındaki boşluğa Hicr veya Hicri İsmail denir.

Makam-ı İbrahim; Kabe kapısının bulunduğu tarafta, Kabe'ye yaklaşık 10 metre uazklıkya olan ve büyük bir cam fanus içinde tutulan taşa denir.

Safa ve Merve; Safa tepesi Mescidi Haramın kuzeydoğusunda Merve tepesinden biraz yüksek ve Kabe'ye daha yakın olan tepedir. Merve tepesi ise Safa tepesinin tam karşısında ve Mescidi Haramın kuzeybatısında yer alan tepedir.

Hacer-ül Esved; Kabe'nin doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık otuz cm çapında olan parlak siyah taştır.

Hervele; Say yaparken reşil ışıklı sütunlar arasında erkekler koşar gibi hızlı adımlarla yürümektir.

Tıraş olmak; Saçları traş etmek veya saçları kısaltmak vaciptir. Erkekler saçlarını dipten tıraş ederler veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar keserler.

Hücre-i Saadet; Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki duvara bitişik olan, Peygamber Efendimiz'in (sav) vefat ettiği ve kabri şeriflerinin bulunduğu oda dır.

Ravza-i Mutahhara; Mescid-i Nebevi'nin Peygamber Efendimiz'in (sav) Hücre-i Saadetleri ile minberi arasında kalan 22x15 ölçülerindeki bölüme denir.

Minber; Peygamber Efendimiz'in (sav) cemaate hitap etmek için 1 metre yükseklikte, arkasında üç sütunu bulunan üç basamaklı ilk minber yapılmıştı. Daha sonra değişsede minber Peygamber Efendimiz'in (sav) hitap ettiği yeri temsil eder.

Mihrap; Peygamber Efendimiz'in (sav) namaz kıldırdığı yere yapılan mihraptır.

Zemzem;  Mekke’de yerin altından çıkan, kutsal sudur.

Vakfe; Mekke civarındaki Arafat dağının bulunduğu yerde bir miktar durmaya denir.

Müzdelife; harem sınırları içinde yer alan Arafat ile Mina arasında kalan Mekke'ye 13 km uzaklıkta olan bir bölgedir.

Arafat; Haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı, Mekke'ye 25 km uzaklıkta olan bir yerdir.

Mina; Mekke ile müzdelife arasında kalani Mescidi Haramın yaklaşık 7 km uazklığında olan ve harem sınırları içinde kalan bir yerdir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir