namaz
namaz sitesi menü

Oruc İle İgili Ayetler

Oruç, Müslümanların ramazan ayında fecrin başlamasından güneş batıncaya kadar yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek yaptığı ibadettir. Oruç tutmak, İslam'ın şartlarından farz olan bir ibadettir. Kur'an da oruç ile ilgili ayetler yer almaktadır;

Bakara suresinde oruç ile ilgili bir çok ayet bulunmaktadır, bu ayetler oruç tutmanın farz olduğuna kesin delildir. Oruçlu iken nelerin yapılmaması gerektiğine dair bilgiler vermektedir.

REKLAM

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." (Bakara suresi, 183. ayet)

"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." (Bakara suresi, 184. ayet)

"(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez..." (Bakara suresi, 185. ayet)

"Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık (ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah âyetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar." (Bakara suresi, 187. ayet)

"...Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir..." (Bakara suresi, 196. ayet)

"...oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır." (Ahzap suresi, 35. ayet)

Kuran-ı Kerim ayetleri yanı sıra Peygamber Efendimiz'in (sav) oruç ile ilgili bir çok hadisi şerifi de mevcuttur. Oruç tutmak İslam'ın temellerinden biridir. Bir gün oruç tutmanın bile müslümanı, cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutacağını Resullullah söylemiştir. Özellikle farz olan ramazan oruçunun önemi çok büyüktür.

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir