namaz
namaz sitesi menü

Pazartesi ve Perşembe Günleri Oruç Tutmak

Bilindiği gibi oruç tutmak İslamın şartlarından biridir. Bu şartın kapsamı sadece Ramazan Ayı içindir yani ramazan orucu, oruç tutmaya elverişli olan her Müslümana farzdır. Bunun haricindeki tutulan oruçlar nafile oruçlardır, sünnettir. Pazartesi Perşembe günleri oruç tutmak ise bu sünnetlerden biridir, çok faziletlidir ve sevabı çoktur.

REKLAM

Bunun en büyük kaynağı sahih olan hadislerdir. Oruç ile ilgili bir çok hadis vardır ve bunlardan bazıları pazartesi perşembe günleri oruç tutmak ile ilgilidir. Hz. Resullullah'ın (Sav) Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmasının sebebi ise, bu günlerin insanların amellerinin Allah'a arz edildiği günler olmasını söylemesidir;

Sahabelerden Üsame bin Zeyd (ra) şöyle rivayet etmiştir;

"Ben Peygamber Efendimizin, pazartesi ve perşembe günleri oruç tuttuğunu gördüm ve sebebini sorduğumda bana şöyle dedi;"

"Ameller, Cenab-ı Hakk'a pazartesi perşembe günleri arz olunurlar. Ben istedim ki Cenab-ı Allah'a amelim arz olunurken oruçlu olayım." (Tirmizi)

Bununla birlikte Hz. Aişe validemizden de rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmeye özen gösterirdi;

"Allah Rasulü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi." (Tirmizi)

Başka bir hadisi şerifte ise Rasulullah'ın (Sav) pazartesi günü tuttuğu oruç ile ilgili olarak şöyle demiştir;

"Ben o gün dünyaya geldim ve o gün peygamberlik verildi veya bana vahiy indirilmeye başlandı." (Müslim)

Özetle

Bu hadislere göre Hz. Resullullah (Sav) bu iki günde oruçlu olmaya ayrıca bir özen gösterirmiş. Dolayısıyla pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmanın müstehap olduğunu söyleyebiliriz. Müstehap demek, Peygamber Efendimizin (Sav) ömründe bir iki kere dahi olsa yaptığı, sevdiği ve beğendiği hususlardır.

Sağlık açısından da haftanın 2 günü oruçlu olmanın son derece faydalı olduğu, insan vücudunu dinlendirdiği, özellikle mide, bağırsak, pankreas gibi organlarının daha sağlıklı olmasını sağlayarak, mide asidini düzenlediği doktorlar tarafından devamlı söylenmektedir. Ayrıca ABD'de bir Üniversite'de yapılan bir araştırmada, haftanın en az iki günü 16 saat kadar aç kalmanın (Aralıklı oruç diyeti) insanın sağlığına olumlu etkileri oluğunu söylenmiştir. (haber kaynağı; BBC)

Bu günlere dikkat

Oruç tutmanın farz olduğu ve sünnet olduğu günler bulunduğu gibi, oruç tutmanın yasak olduğu, tavsiye edilmediği günler de vardır. Dinimizde oruç tutulmayacak günler; Ramazan bayramının birinci günü ve kurban bayramı günleridir. Bu günlerde oruç tutmamak daha faziletlidir çünkü, bayram günleri yeme, içme ve sevinç günleri olmalıdır. Peygamber Efendimiz (Sav) de bu bayram günlerinde oruç tutulmayacağını bildirmiştir. (Buhari)

Bir de bazı günler mekruh görülmüştür. Örneğin aşure gününde yani Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmak, yahudilere benzemek ve onları taklit etmek anlamını içerdiği için mekruh görülmüştür (Ebu Davud). Tutulacaksa önceki gün ve sonraki günler ile beraber tutulması tavsiye edilmiştir. Bir de Ramazan ayını bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamak yasaklamıştır. (Buhari)

Daha fazla bilgi için bakınız: Oruç tutulmaması gereken günler

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir