namaz
namaz sitesi menü

Fatiha Suresinin İngilizcesi / Quran Al Fatihah

Kur'an'ın Başlangıcı Fatiha / The beginning of the Qur'an

Fatiha İngilizce Anlamı / Fatiha English Meaning

1. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
2. Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds.
3. Most Gracious, Most Merciful.
4. Master of the Day of Judgment.
5. You (Alone) we worship, and You (Alone) we ask for help.
6. Show us the straight way.
7. The way of those upon whom You have bestowed Grace, not of those who earned Your Anger, nor of those who went astray.

REKLAM

Fatiha Türkçe Anlamı / Fatiha Turkish Meaning

1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
2.
Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 
3.
O, rahmândır ve rahîmdir. 
4.
Ceza gününün mâlikidir.
5.
(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6.
Bize doğru yolu göster.
7.
Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Sesli dinle / Listen to the voiceFatiha Suresi Türkçe Okunuşu / Fatiha Surah Turkish Reading

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir