namaz
namaz
namaz blog

FATİHA SURESİNİN İNGİLİZCESİ / QURAN AL FATİHAH

Kur'an'ın Başlangıcı Fatiha / The beginning of the Qur'an

Fatiha Türkçe Anlamı / Fatiha Turkish Meaning

1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
2.
Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 
3.
O, rahmândır ve rahîmdir. 
4.
Ceza gününün mâlikidir.
5.
(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6.
Bize doğru yolu göster.
7.
Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

 

Fatiha İngilizce Anlamı / Fatiha English Meaning

1. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
2. Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds.
3. Most Gracious, Most Merciful.
4. Master of the Day of Judgment.
5. You (Alone) we worship, and You (Alone) we ask for help.
6. Show us the straight way.
7. The way of those upon whom You have bestowed Grace, not of those who earned Your Anger, nor of those who went astray.

 

Sesli dinle / Listen to the voice


Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu / Fatiha Surah Turkish Reading

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

 

Fatiha suresi türkçe

« Namaz Sureleri »


REKLAM
DİNİ BİLGİLER

BİLGİ

Namazsitesi.com temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.