namaz
namaz sitesi menü

Cuma Namazında Okunacak Dualar ve Sureler

Bilindiği gibi Cuma Namazı farz namazlardan olup 10 rekattır; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnettir. Özellikle namaza yeni başlayanlar veya başlamak isteyenler cuma namazını da öğrenmek istiyorlar ve Cuma namazında okunacak dualar ve sureleri merak ediyorlar.

Cuma namazını diğer vakit namazlarında ayıran en büyük fark cemaatle kılınması ve huybe okunmasıdır. Namazın kılınış şekli ve okunan sureler ve dualar aynıdır. Sırasıyla bu sure ve duaları sayfamızdan öğrenebilir ve ezberleyebilirsiniz.

REKLAM

Cuma namazında okunacak duaları ve sureleri ezberlemekten önce cuma namazının nasıl kılınması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bunun için ilgili sayfamıza bakabilir ve namazın kılınışını öğrenebilirsiniz (Cuma namazı nasıl kılınır) daha sonra da buradaki sure ve duaları ezberleyebilirsiniz.

Okunacak Dualar

İlk rekatların başında Sübhaneke duası, ilk oturuşlarda Ettehiyyatü duası, son oturuşlarda da Ettehiyyatü duası ile birlikte Salli Barik duaları ve Rabbena Duaları okunmaktadır.

Sübhaneke

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

Ettehiyyatü

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.

Rabbena Atina

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten
ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenağfirli

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme
yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Okunacak Sureler

Her rekatta Fatiha suresi ve Fatiha suresinden sonra namaz surelerinden bir tanesi okunur. Bu sureler Kur'an'daki kısa surelerden veya uzun ayetlerden okunabilir. Sureleri okurken; surelerin okunma sırası, surenin kısalığı uzunluğu gibi konulara dikkat edilerek sünnete rivayet edilmesi önemlidir. Bunun için şu sayfamızı inceleyebilirsiniz; Namaz sureleri sırası

Ayrıca 2 rekat cumanın farzını imam kıldırdığı için Fatiha suresini ve arkasından namaz suresini imam sesli olarak okumaktadır. Cemaat İlk rekatta içinden sadece Sübhaneke'yi okur. Cumanın sünnetlerini ise herkes kendi kılar ve tüm duaları ve sureleri kendi okur.

Örnek olması açısından Fatiha suresini ve 4 tane namaz suresini sırasıyla burada yazdık. 1. rekatta Tebbet Suresi, 2. rekatta İhlas Suresi, 3. rekatta Felak Suresi ve 4. rekatta Nas Suresi okunabilir. bunu haricinde amaz surelerini herkes kendine göre bildiği surelerden okuyabilir. Tüm namaz surelerini öğrenmek için sureler sayfamıza bakabilirsiniz; Namaz Sureleri

Fatiha Suresi

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Tebbet Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Felak Suresi

1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas Suresi

1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir